english

KONCERTY   ARCHIWUM KONCERTÓW   RELACJE Z KONCERTÓW  

Informacje okołokoncertowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu bez uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator może odmówić wstępu na koncert osobom nietrzeźwym, posiadającym przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników (np. puszki, opakowania szklane).
3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator może żądać aby uczestnik koncertu opuścił imprezę - dotyczy to sytuacji, gdy zakłócany jest porządek publiczny lub gdy uczestnik zachowuje się agresywnie.
4. Na koncertach zespołu COMA zabronione jest używanie sprzętu rejestrującego audio-video. Fotografowanie oczywiście nie jest zabronione.
5. Akredytacji foto udziela organizator koncertu na podstawie aktualnej legitymacji dziennikarskiej.

Jeżeli chcesz i masz możliwość, zorganizowania koncertu z udziałem zespołu Coma, oto kontakt:

Artur Czarnecki
VooDoo Art
Tel.: +48 602 742 040
Email - a.czarnecki@coma.art.pl