english

KONCERTY   ARCHIWUM KONCERTÓW   RELACJE Z KONCERTÓW  

WARSZAWA 29 Maja Ursynalia
WIERUSZÓW 30 Maja Dni Wieruszowa
POZNAŃ 31 Maja Juwenalia
OLSZTYN 08 Sierpnia Amfiteatr im. Czesława Niemena

Informacje okołokoncertowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu bez uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator może odmówić wstępu na koncert osobom nietrzeźwym, posiadającym przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników (np. puszki, opakowania szklane).
3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator może żądać aby uczestnik koncertu opuścił imprezę - dotyczy to sytuacji, gdy zakłócany jest porządek publiczny lub gdy uczestnik zachowuje się agresywnie.
4. Na koncertach zespołu COMA zabronione jest używanie sprzętu rejestrującego audio-video. Fotografowanie oczywiście nie jest zabronione.
5. Akredytacji foto udziela organizator koncertu na podstawie aktualnej legitymacji dziennikarskiej.

Jeżeli chcesz i masz możliwość, zorganizowania koncertu z udziałem zespołu Coma, oto kontakt:

Artur Czarnecki
VooDoo Art
Tel.: +48 602 742 040
Email - a.czarnecki@coma.art.pl